Wyobraźnia i radosny nastrój – do tego sprowadza się urozmaicony seks

Zapamiętaj

W dobry seks wpisana jestodrobina szaleństwa

To odzyskanie przekonania, że seks jest zabawą, a nie sprawą szalenie poważną, regulowaną przez normy i przyzwyczajenia. To kierowanie się zasadą, że w seksie wszystko uchodzi, ale z faktu, że coś uchodzi dzisiaj nie wynika, że to samo należy robić już zawsze. Niepotrzebnie robimy w sypialni poważne miny i przyjmujemy wystudiowane pozy. W dobry seks wpisana jest odrobina szaleństwa, warto poddać się jej wyzwalającej mocy.